10 THỬ THÁCH THAY ĐỔI BẢN THÂN TRONG TUẦN MỚI

Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Nỗ lực để không bị bỏ lại!

thu-thach-thay-doi-ban-than
𝟏. Đ𝐨̣𝐜 𝐬𝐚́𝐜𝐡
Vừa cho ta thêm kiến thức, vừa cho ta tính kiên trì, hoàn thành từ đầu tới cuối.
𝟐. 𝐕𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚́𝐜𝐡/𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́.
Vừa luyện tập cho ta kỹ năng viết, vừa sắp xếp lại các suy nghĩ bộn bề trong đầu. Cứ ghi ra tất cả những suy nghĩ trong đầu ra, sau đó ta sẽ chắt lọc, hệ thống và chỉnh sửa lại.
𝟑. 𝐋𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐨 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮.
Vừa tạo cho ta thái độ tích cực xây dựng tương lai, vừa giúp ta “động não” suy nghĩ như một doanh nhân. Hãy bắt đầu thử thị trường từ những bước nhỏ.
𝟒. 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 “𝐤𝐞́𝐨 𝐯𝐚𝐥𝐢” đ𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐞̣𝐩.
Vừa là để học “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, vừa giúp ta có thể “nhả cót” nghỉ ngơi và lấy cảm hứng vui sống. Hãy lên danh sách những nơi muốn đi, kèm theo chi phí cần thiết (khả thi) và a-lê-hấp đi thôi!
𝟓. 𝐂𝐡𝐮̣𝐩 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐨̣̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐚̆𝐦.
Vừa để luyện tập sự tự tin, vừa đánh đấu những năm tháng trong cuộc đời.
𝟔. 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧 𝐧𝐨́𝐢 “𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠”.
Vừa luyện tập sự mạnh mẽ của ý chí, vừa thể hiện rõ ràng điều mình không muốn hoặc thấy không hiệu quả. Hãy tập nói không một cách dứt khoát.
𝟕. 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐨̃ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐲́.
Vừa luyện tập lòng biết ơn cuộc sống, vừa tạo dựng thói quen “điểm danh” tài sản và những điều may mắn của bản thân.
𝟖. 𝐂𝐨́ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧.
Vừa yêu cầu bản thân không ngừng học tập, nâng cao trình độ, vừa có thái độ đúng đắn, chuyên nghiệp bảo vệ ý kiến cũng như phản biện. Thay vì “sống nhạt”, ta hãy “sống đậm”!
𝟗. Đ𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐢𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡.
Vừa có thời gian cho riêng mình, vừa được thưởng thức môn nghệ thuật thứ bảy. Tại sao không?
𝟏𝟎. 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 (𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠) 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 (𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐧𝐠).
Về mặt toán học, đơn giản là “Còn lại = Kiến tạo – Tiêu dùng”, để thật sự còn có gì đó, bạn buộc lòng phải kiến tạo nhiều hơn tiêu dùng và ngày càng phải kiến tạo nhiều hơn nữa. Để không bị thay thế, bạn cần trở thành nhà kiến tạo.

YÊU CẦU CỦA BẠN