CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN TRÂN QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP

Đội ngũ nhân sự là tài sản quan trọng nhất của Thiên Nam Group. Họ là những người thực hiện hóa kim chỉ nam hành động của Ban lãnh đạo, là những người tạo nên Thiên Nam như ngày hôm nay. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn có trách nhiệm và hoàn thành công việc bằng cái tâm đối với nghề, bằng chữ tín với khách hàng và hướng tới một cộng đồng xã hội ngày càng phát triển hơn.

Vị trí
Số lượng

Nhân viên kinh doanh BDS 2

Mô tả ngắn gọn
Số lượng1
Hết hạn29/07/2022
1
Hết hạn29/07/2022

Nhân viên kinh doanh BDS 2

Mô tả ngắn gọn
Số lượng1
Hết hạn29/07/2022
1
Hết hạn29/07/2022

Ứng tuyển

YÊU CẦU CỦA BẠN