Bảng tính diện tính thuê văn phòng

Thành phần
Diện tích(m2)
Số lượng
Phòng riêng
Phòng riêng của giám đốc / CEO
Phòng riêng của trưởng phòng (Senior management office)
Phòng riêng với 1 bàn & 2 ghế tiếp khách
Chỗ ngồi
Lễ tân
Lễ tân kiêm phòng chờ (4 ghế)
Phòng họp
Phòng họp (4 ghế)
Phòng họp (8 ghế)
Phòng họp (12 ghế)
Phòng họp (20 ghế)
Khu vực phổ biến
Pantry / Cafeteria (10 ghế)
Kho (IT/HR/FIN)
Phòng Server (1+1 rack)
Phòng UPS
Khu vực khác
Các khu vực khác chưa được liệt kê
Số khu vực
Tổng diện tích
Chọn vị trí văn phòng
Chọn khoảng giá

ĐIỀN THÔNG TIN NHẬN TÀI LIỆU

YÊU CẦU CỦA BẠN