LẬP KẾ HOẠCH SƠ TÁN KHI PHÁT SINH CHÁY NỔ

Kế hoạch sơ tán khi phát sinh cháy nổ nêu chi tiết các bước mà nhân viên phải thực hiện khi có sự cố phát sinh tại văn phòng làm việc.

Nếu doanh nghiệp bạn chưa có kế hoạch sơ tán, bạn có thể tham khảo các gợi ý từ Thiên Nam Building bạn nhé!

lap-ke-hoach-truong-hop-khan-cap

1. Tại sao cần lập kế hoạch sơ tán

Sơ tán khỏi văn phòng phát sinh sự cố có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho nhân viên, vì vậy việc lập kế hoạch sơ tán là quan trọng. 

Các đám cháy thường diễn ra bất ngờ  việc thiết lập kế hoạch sơ tán sẽ thiết lập kế hoạch hành động khẩn cấp bao gồm sơ tán, mọi người biết phải làm gì và cách thức sơ tán khỏi nơi làm việc.

Thời gian để di tản phụ thuộc vào sự cố phát sinh, phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nơi làm việc và phải đảm bảo tất cả nhân viên đều được hướng dẫn trước về cách thức di tản trong trường hợp khẩn cấp.

2. Rủi ro/ tổn hại

– Cháy hoặc nổ.

– Phơi nhiễm với các hóa chất.

– Sơ tán chậm.

– Tổn thương hoặc tai nạn nghiêm trọng.

3. Biện pháp

 • Mỗi nơi làm việc cần xây dựng một kế hoạch sơ tán, chỉ định các lối sơ tán và hướng dẫn cho tất cả nhân viên cần làm gì trong tình huống khẩn cấp.
 • Có đầy đủ biển báo tiêu chuẩn chỉ hướng sơ tán dễ thấy và dễ hiểu.
so-do-thoat-hiem
 • Cần thực hiện diễn tập định kỳ để đảm bảo rằng tất cả nhân viên nhận biết được sự cố phát sinh và biết chính xác cần phải làm gì.
 • Kế hoạch sơ tán phải đảm bảo rõ ràng để tất cả mọi người tới nơi tập hợp được chỉ định và không có người nào được rời vị trị tập hợp hoặc trở lại nơi làm việc cho đến khi tất cả mọi người được kiểm tra về sĩ số và nơi làm việc được tuyên bố an toàn.
 • Hiển thị các số điện thoại khẩn cấp quan trọng và tên người chịu trách nhiệm nơi làm việc.

4. Quy trình sơ tán

 • Mỗi người giám sát chịu trách nhiệm sơ tán an toàn và có trật tự tại khu vực được phân công.
 • Cần liên hệ ngay với người lãnh đạo để quyết định bắt đầu các trình tự sơ tán.
 • Người giám sát chịu trách nhiệm nên:
 • Hướng dẫn sơ tán theo các lối thoát an toàn nhất; 
 • Kiểm tra xem tất cả nhân viên đã rời văn phòng; 
 • Đi đến vùng tập hợp được chỉ định;
 • Kiểm tra sĩ số nhân viên;
 • Tuân thủ tất cả các hướng dẫn từ giám sát chính và các dịch vụ khẩn cấp.
 • Người giám sát cần đảm bảo không có người trở lại văn phòng cho đến khi được giám sát trưởng hướng dẫn thực hiện như vậy theo tư vấn của các dịch vụ khẩn cấp.

Quy trình sơ tán cũng bao gồm: liên hệ các dịch vụ khẩn cấp; thông báo sơ tán khỏi tòa nhà; đưa nhân viên tới các điểm tập hợp đã được chỉ định trước; để tất cả các thiết bị “như nguyên trạng”; và đóng cửa tòa nhà sau khi người cuối cùng đã rời đi.

5. Gợi ý thêm

– Các kế hoạch sơ tán cần luôn luôn bao gồm một kế hoạch tại chỗ quy định các khu vực tập hợp được chỉ định.

– Chú ý các nhu cầu đặc biệt của người khuyết tật trong quá trình sơ tán.

– Xây dựng các thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau với các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

– Yêu cầu nhân viên làm tròn trách nhiệm theo kế hoạch hành động khẩn cấp đã in và được dán áp phích trong cả khu làm việc để dễ thấy.

6. Những điều cần lưu ý

Xây dựng kế hoạch sơ tán và thông báo đến tất cả mọi người, đảm bảo rằng các lối thoát hiểm được thông thoáng và luôn luôn được đánh dấu.

Thiên Nam Building hi vọng những thông tin trên sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng kế hoạch sơ tán khi phát sinh sự cố cháy nổ. Nếu bạn cần thêm thông tin liên quan đến đảm bảo an toàn PCCC tại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ 1900 86 68 28, Thiên Nam Building sẽ cung cấp tài liệu tham khảo đến bạn nhé!

YÊU CẦU CỦA BẠN